Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX.17.) önkormányzati rendelete

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 18 - 2021. 09. 18

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:)

  • „b) Humánpolitikai Bizottság, létszáma 4 fő.”

2. § (1) A Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet 5. számú. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet 6. számú. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. A Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet 5. számú. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„- a településképi véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás, településképi kötelezés településképvédelmi-tájékoztatás és szakmai konzultáció lefolytatása”

2. melléklet

1. A Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.12.) önkormányzati rendelet 6. számú. mellékletében foglalt táblázat a következő 042120. sorral egészül ki:

042120

Mezőgazdasági támogatások”