Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX.7.) önkormányzati rendelete

a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 08 - 2021. 09. 09

Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX.7.) önkormányzati rendelete

a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2021.09.08.

Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  § (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018 (III.6.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018 (III.6.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

2.  § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. szeptember 9. napjával.