Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX.7.) önkormányzati rendelete

a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 08

Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018 (III.6.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018 (III.6.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

A polgármesterre átruházott hatáskörök

a.) rendkívüli települési támogatás megállapítása

b.) elhunyt személy temetési költségeihez való hozzájárulás megállapítása,

c.) köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés,

d.) karácsonyi támogatás megállapítása.”

2. melléklet

2. melléklet

A jegyzőre átruházott hatáskörök

1. lakásfenntartási támogatás megállapítása,

2. beiskolázási támogatás megállapítása,

3. a közösségi együttélés szabályainak megsértése esetén közigazgatási bírság megállapítása,

4. helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj megállapítása.”