Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX.7.) önkormányzati rendelete

a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 09

Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [1]

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet [2]

2. melléklet [3]


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.