Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 26- 2021. 09. 25

Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [1]

2. § [2]

3. § [3]

4. § [4]

5. § [5]

6. § [6]

7. § [7]

8. § Ez a rendelet 2021. szeptember 25-én lép hatályba, és 2021. szeptember 26-án hatályát veszti.

1. melléklet [8]

2. melléklet [9]

3. melléklet [10]

4. melléklet [11]

5. melléklet [12]


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[6] A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[7] A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[8] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[9] A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[10] A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[11] A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[12] Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.