Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 30

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Acsalag Községi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerinti hatáskörében - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését 101 766 e Ft költségvetési bevétellel,142 553 e Ft költségvetési kiadással,41 711 e Ft finanszírozási bevétellel,924 e Ft finanszírozási kiadással - állapítja meg. (2) Az egyenleg fedezetére finanszírozási bevételként az előző évi költségvetési maradványból: 25 647 e Ft felhalmozási célú, 16 064 e Ft működési célú felhasználást irányoz elő.

2. § (1) A R.1.) melléklete helyébe e rendelet 1.) melléklete lép. (2) A R.2.) melléklete helyébe e rendelet 2.) melléklete lép. (3) A R. 3.) melléklete helyébe e rendelet 3.) melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet


kép: /download/3305/resources/EJR_8853859-base64img.png

2. melléklet


kép: /download/3305/resources/EJR_8853880-base64img.png

3. melléklet


kép: /download/3305/resources/EJR_8853881-base64img.png