Furta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Furta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Furta Község Önkormányzata Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 355.443 eFt költségvetési bevétellel; 325.392 eFt költségvetési kiadással; 30.051 eFt költségvetési maradvánnyal; 123.070 eFt finanszírozási bevétellel; 9.130 eFt finanszírozási kiadással; 113.940 eFt költségvetési maradvánnyal; 478.513 eFt összes teljesített bevétellel; 334.522 eFt összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.2. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.