Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2021. 09. 28

Kerta Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2014 (X.1.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

2021.09.28.

Kerta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. § Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatlan időtartamra helyi iparűzési adót vezet be.

2. §2 Iparűzési tevékenység végzése esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,7 %-a

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyúttal hatályát veszti Kerta Község Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 17/2004. (VIII.07.) rendelete.

1

A bevezető a Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.