Kamond Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (X.1.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2021. 09. 28

Kamond Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (X.1.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:[1]

1. § Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatlan időtartamra helyi iparűzési adót vezet be.

2. § [2] Iparűzési tevékenység végzése esetén az adó évi mértéke az adóalap 1 %-a.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyúttal hatályát veszti Kamond Község Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 9/2012. (IV.18.) önkormányzati rendelete.


[1] A bevezető a Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 2. § a Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.