Tarcal község képviselő testületének 6/2018 (IV.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 28

 1.§


A rendelet 2.§./1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


2.§./1/ A Képviselőtestület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének:

      a./ költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1.066.583.501,- Ft-ban

      b./ költségvetési  kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül)      1.175.951.654,-  Ft-ban

      c./ finanszírozási bevételek főösszegét                                                        117.969.107,-  Ft-ban

      d./ finanszírozási kiadások főösszegét                                                            8.600.954,-  Ft-ban

      e./ bevételi főösszegét                                                                                 1.184.552.608,-  Ft-ban

      f./ kiadási főösszegét                                                                                   1.184.552.608,-  Ft-ban

állapítja meg.

 2.§


A rendelet 3.§./8/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„3.§./8/ Az önkormányzat a kiadások között 435.966.628,-  Ft általános  tartalékot, valamint         

              1.000.000,- Ft céltartalékot állapít meg az első lakáshoz jutók támogatására.”


3.§

A rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 6.,7., 9.1-9.4.3., mellékletei helyébe jelen rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,2.1.,2.2.,3.,4.,5.1.,-5.4.3., mellékletei lépnek.

4.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Dr. Kovács Zoltán sk.                                                  Butta László sk.

                          jegyző                                                              polgármester

Mellékletek