Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 13/2016. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 03 - 2021. 10. 04

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 13/2016. (VII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével, a Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásával a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § [3]

3. § [4]

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. október 4. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.