Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 10/2016. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 02

Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 10/2016. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016 (XI.14..) önkormányzati rendelete 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Képviselő-testület a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátását Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés útján biztosítja. Az ügyeleti ellátás székhelye: 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.