Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 03

Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szedres község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § [1]

2. § [2]

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.