Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 5/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 09 - 2021. 06. 10

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 5/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.06.09.

Vanyola Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2021. június 8-án lép hatályba.

1. melléklet2

2. melléklet3

3. melléklet4

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.