Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 30 - 2021. 09. 30

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi

 • a) költségvetési bevételek előirányzatát 310 197 148 Ft
 • b) költségvetési kiadások előirányzatát 411 255 487 Ft
 • c) költségvetési hiányát 101 058 339 Ft
 • d) finanszírozási bevételek előirányzatát 105 094 359 Ft
 • e) finanszírozási kiadások előirányzatát 4 036 020 Ft
 • f) bevételi főösszegét 415 291 507 Ft
 • g) kiadási főösszegét 415 291 507 Ft

összegben állapítja meg.”

2. § A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzata összesen 415 291 507 Ft, melyből:

 • a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 137 130 431 Ft
 • b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 73 324 296 Ft
 • c) Közhatalmi bevételek 66 000 000 Ft
 • d) Működési bevételek 23 547 734 Ft
 • e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
 • f) Működési célú átvett pénzeszközök 200 000 Ft
 • g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 994 687 Ft
 • h) Finanszírozási bevételek 105 094 359 Ft.

(2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

 • a) kötelező feladatok bevételei 321 408 790 Ft
 • b) önként vállalt feladatok bevételei 93 882 717 Ft
 • c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft.

(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

 • a) működési bevételek 242 860 688 Ft
 • b) felhalmozási bevételek 172 430 819 Ft.”

3. § A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 415 291 507 Ft, melyből:

 • a) Személyi juttatás 102 894 281 Ft
 • b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 667 180 Ft
 • c) Dologi kiadások 69 152 727 Ft
 • d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 053 000 Ft
 • e) Egyéb működési célú kiadások 70 573 114 Ft
 • f) Beruházások 47 114 987 Ft
 • g) Felújítások 94 800 198 Ft
 • h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
 • i) Finanszírozási kiadások 4 036 020 Ft.

(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 • a) kötelező feladatok kiadásai 319 791 309 Ft
 • b) önként vállalt feladatok kiadásai 95 500 198 Ft
 • c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

 • a) működési kiadások 273 376 322 Ft
 • b) felhalmozási kiadások 141 915 185 Ft.”

4. § A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - bevételi előirányzata összesen 401 117 174 Ft, melyből:

 • a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 137 130 431 Ft
 • b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 73 324 296 Ft
 • c) Közhatalmi bevételek 66 000 000 Ft
 • d) Működési bevételek 10 363 734 Ft
 • e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
 • f) Működési célú átvett pénzeszközök 200 000 Ft
 • g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 994 687 Ft
 • h) Finanszírozási bevételek 104 104 026 Ft.

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

 • a) kötelező feladatok bevételei 307 234 457 Ft
 • b) önként vállalt feladatok bevételei 93 882 717 Ft
 • c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft.

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

 • a) működési bevételek 228 686 355 Ft
 • b) felhalmozási bevételek 172 430 819 Ft.”

5. § A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 7. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - kiadási előirányzata összesen 401 117 174 Ft, melyből:

 • a) Személyi juttatás 37 611 605 Ft
 • b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 707 856 Ft
 • c) Dologi kiadások 38 738 727 Ft
 • d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 053 000 Ft
 • e) Egyéb működési célú kiadások 70 573 114 Ft
 • f) Beruházások 46 225 987 Ft
 • g) Felújítások 94 800 198 Ft
 • h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
 • i) Finanszírozási kiadások 96 406 687 Ft.

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

 • a) kötelező feladatok kiadásai 305 616 976 Ft
 • b) önként vállalt feladatok kiadásai 95 500 198 Ft
 • c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

 • a) működési kiadások 260 090 989 Ft
 • b) felhalmozási kiadások 141 026 185 Ft.”

6. § A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a következő alcímmel egészül ki:

„5/A. A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei, kiadásai, létszámkerete

11/A. § (1) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde bevételi előirányzata összesen 17 400 000 Ft, melyből:

 • a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
 • b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
 • c) Közhatalmi bevételek 0 Ft
 • d) Működési bevételek 2 000 Ft
 • e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
 • f) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
 • g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
 • h) Finanszírozási bevételek 17 398 000 Ft.

(2) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeiből:

 • a) kötelező feladatok bevételei 17 400 000 Ft
 • b) önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
 • c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft.

(3) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeiből:

 • a) működési bevételek 17 400 000 Ft
 • b) felhalmozási bevételek 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde működési és felhalmozási mérlegét a 21. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

11/B. § (1) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde kiadási előirányzata összesen 17 400 000 Ft, melyből:

 • a) Személyi juttatás 13 336 636 Ft
 • b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 018 364 Ft
 • c) Dologi kiadások 1 664 000 Ft
 • d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 • e) Egyéb működési célú kiadások 0 Ft
 • f) Beruházások 381 000 Ft
 • g) Felújítások 0 Ft
 • h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
 • i) Finanszírozási kiadások 0 Ft.

(2) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásaiból:

 • a) kötelező feladatok kiadásai 17 400 000 Ft
 • b) önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
 • c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásaiból:

 • a) működési kiadások 17 019 000 Ft
 • b) felhalmozási kiadások 381 000 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde működési és felhalmozási mérlegét az 21. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

11/C. § A Képviselő-testület a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde engedélyezett létszámkeretét a 15. melléklet szerint határozza meg.”

7. § (1) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat összevont beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 141 915 185 Ft, melyből:

 • a) beruházási kiadás 47 114 987 Ft
 • b) felújítási kiadás 94 800 198 Ft
 • c) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft.

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 141 026 185 Ft, melyből:

 • a) beruházási kiadás 46 225 987 Ft
 • b) felújítási kiadás 94 800 198 Ft
 • c) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft.”

(2) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 12. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 381 000 Ft.”

(3) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az egyes intézmények beruházási, fejlesztési kiadásainak részletezését a 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet és 20. melléklet tartalmazza.”

8. § A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege 43 576 108 Ft, melyből:

 • a) általános tartalék 776 966 Ft
 • b) céltartalék 42 799 142 Ft.”

9. § A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 17. és 18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„17. § A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemterveket havi bontásban a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet és 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § A Képviselő-testület a likviditási terveket havi bontásban a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet és 23. melléklet szerint hagyja jóvá.”

10. § A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde évközi előirányzat módosításáról naprakész nyilvántartást kell vezetni.”

11. § (1) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 17. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

(18) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 18. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.

(19) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 19. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.

(20) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete a 20. melléklet szerinti 23. melléklettel egészül ki.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.