Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 30 - 2021. 10. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

 • a) költségvetési bevételét 3.998.875 eFt-ban,
 • b) finanszírozási bevételét 4.144.573 eFt-ban,
 • c) bevételeit összesen 8.143.448 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-száznegyvenhárommillió-négyszáznegyvennyolcezer forintban az 1. melléklet szerint,
 • d) költségvetési kiadásait 8.083.351 eFt-ban,
 • e) finanszírozási kiadásait 60.097 eFt-ban,
 • f) kiadásait összesen 8.143.448 eFt-ban, azaz nyolcmilliárd-száznegyvenhárommillió-négyszáznegyvennyolcezer forintban,
 • g) költségvetési hiányát 4.084.476 eFt-ban, azaz négymilliárd-nyolcvannégymillió-négyszázhetvenhatezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi

 • a) működési célú költségvetési bevételei: 3.626.142 eFt,
 • b) működési célú költségvetési kiadásai: 4.596.608 eFt,
 • c) működési hiány: 970.466 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2021. évi

 • a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 372.733 eFt,
 • b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 3.486.743 eFt,
 • c) felhalmozási hiány: 3.114.010 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeiből

 • a) kötelező feladatok bevétele 1.876.123 eFt,
 • b) önként vállalt feladatok bevétele 2.122.752 eFt,
 • c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásaiból

 • a) kötelező feladatok kiadásai 1.954.520 eFt
 • b) önként vállalt feladatok kiadásai 6.128.831 eFt
 • c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.”

(6) Az Önkormányzat a 4.084.476 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 4.084.476 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. mellékletek. Az önkormányzat 2021. évi összes bevétele és kiadása 8.143.448 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 444.788 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 209.079 eFt. Az általános tartalékból 201.989 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 6.354 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 736 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege 235.709 eFt. A céltartalékból 10.654 eFt működési, 225.055 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

 • a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 196.897 eFt,
 • b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 27.746 eFt,
 • c) egyéb pályázati költségekre 412 eFt,
 • d) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,
 • e) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.283 eFt,
 • f) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 4.941 eFt,
 • g) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 930 eFt fordítható.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 30-án 14 órakor lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.