Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok értékesítéséről szóló 31/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 02 - 2021. 10. 02

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok értékesítéséről szóló 31/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról [1]

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Ltv.) 54. § (1), (3) valamint 58. § (2), (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. § [2]

2. § [3]

3. § [4]

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. október 3. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.