Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 30 - 2021. 10. 02

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében foglaltakra a következőket rendeli el:

1. § A Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegeit az alábbiakban határozza meg.

  • a) Kötegyán Község Önkormányzata költségvetési bevételi főösszege 542.121.922,- Ft, a költségvetési kiadási főösszege 542.121.922,- Ft.
  • b) Kötegyán Község Önkormányzatának Óvoda és Konyha Intézménye költségvetési bevételi főösszege 66.176.168,- Ft, költségvetési kiadási főösszege 66.176.168,- Ft.
  • c) Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi főösszege 92.018.618,- Ft, költségvetési kiadási főösszege 92.018.618,- Ft.
  • d) Kötegyán Község Önkormányzatának Szociális Intézménye költségvetési bevételi főösszege 107.858.968,- Ft, költségvetési kiadási főösszege 107.858.968,- Ft.

(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

2. § (1) A Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7/A. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7/B. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7/C. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7/D. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7/E. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 10/A. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 10/B. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 10/C. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 10/D. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) A Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 30-án lép hatályba.