Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 30

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról

Acsalag Községi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerinti hatáskörében - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített alaptevékenysége a) költségvetési kiadási főösszege 88 801 e Ft, b) költségvetési bevételi főösszege 102 179 e Ft, c) finanszírozási kiadása 924 e Ft,d) finanszírozási bevétele 46 036 e Ft,e) maradvány a 58 490 e Ft. (2) A képviselő-testület a bevételeit és kiadásait – az 1-3. mellékletbena 3. melléklet foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3 )A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellék­letben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg. (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi alaptevékenysége költségvetési maradványát 58.490 e Ft összegben (44.448 e Ft kötelezettséggel terhelten) a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (5) A képviselő-testület a költségvetés létszám-keretét az 5. melléklet szerint 6 fő-ben hagyja jóvá. (6)Tájékoztató mellékletek a 4. és 6. melléklet.

3. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet


kép: /download/3305/resources/EJR_8860708-base64img.png

2. melléklet


kép: /download/3305/resources/EJR_8864780-base64img.png

3. melléklet

kép: /download/3305/resources/EJR_8939054-base64img.png

4. melléklet

kép: /download/3305/resources/EJR_8933067-base64img.png

5. melléklet


kép: /download/3305/resources/EJR_9107129-base64img.png

6. melléklet

kép: /download/3305/resources/EJR_8933031-base64img.png