Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 30

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerinti hatáskörében - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését 94 169 e Ft költségvetési bevétellel,155 705 e Ft költségvetési kiadással,62 283 e Ft finanszírozási bevétellel,747 e Ft finanszírozási kiadással-állapítja meg.”

2. § (1) A R. 1A.) melléklete helyébe e rendelet 1/A.) melléklete lép. (2) A R. 2/A.) melléklete helyébe e rendelet 2/A.) melléklete lép. (3) A R. 3.) melléklete helyébe e rendelet 3.) melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet


kép: /download/3497/resources/EJR_9109580-base64img.png

2. melléklet


kép: /download/3497/resources/EJR_9109628-base64img.png

3. melléklet


kép: /download/3497/resources/EJR_9109648-base64img.png