Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

az állattartás szabályozásáról szóló 10/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 10. 01 - 2021. 10. 03

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az állattartás szabályozásáról szóló 10/2012. (XI. 23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra – amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti az állattartás szabályozásáról szóló 10/2012 (XI.23.) önkormányzati rendelet.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2021. október 1-jén lép hatályba.