Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01 - 2021. 10. 01

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „I. Működési kiadások” sora, 1. Személyi juttatások összesen. sora és 1.1. Önkormányzat. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

I. Működési kiadások

408629242

1. Személyi juttatások összesen

201459702

1.1. Önkormányzat

87346630”

(2) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat 3. Dologi kiadások összesen. és 3.1. Önkormányzat. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3. Dologi kiadások összesen

142067270

3.1. Önkormányzat

75062801”

(3) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat 4. Egyéb működési kiadások összesen. és 4.1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

4. Egyéb működési kiadások összesen

27832071

4.1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre

27832071”

(4) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „II. Felhalmozási kiadások” sora, 1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen. sora, 1.1. Önkormányzat beruházási kiadásai. sora és 1.2. Önkormányzat felújítási kiadásai. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

II. Felhalmozási kiadások

273636347

1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen

273636347

1.1. Önkormányzat beruházási kiadásai

211934818

1.2. Önkormányzat felújítási kiadásai

61701529”

(5) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „A Költségvetési kiadások összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

A Költségvetési kiadások összesen

873984842”

(6) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat 1. Működési bevételek összesen–1.2.1. Önkormányzat működési támogatásai. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1. Működési bevételek összesen

417455208

1.2. Önkormányzatok működési támogatásai

240059541

1.2.1. Önkormányzat működési támogatásai

240059541”

(7) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat 3. Működési bevételek összesen. és 3.1. Önkormányzat működési bevétele. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3. Működési bevételek összesen

95273891

3.1. Önkormányzat működési bevétele

81227691”

(8) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „II. Felhalmozási bevételek” sora, 1. Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen. sora és 1.1. Önkormányzat tám. Értékű bevétele. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

II. Felhalmozási bevételek

273636347

1. Felhalmozási c. támogatásértékű bevételek összesen

1701529

1.1. Önkormányzat tám. Értékű bevétele

1701529”

(9) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „B Költségvetési bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

B Költségvetési bevételek összesen

873984842”

2. § A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft működési célú vállalkozási, 0 Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.”

3. § (1) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

4. § A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében a „842802242” szövegrészek helyébe a „873984842” szöveg lép.

5. § Hatályát veszti a Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet

6. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:

2. melléklet

1. A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:

3. melléklet

1. A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:

4. melléklet

1. A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:

5. melléklet

1. A Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki: