Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok javadalmazásáról szóló 23/2019. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 02 - 2021. 10. 02

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok javadalmazásáról szóló 23/2019. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról [1]

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. § [2]

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. október 3. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.