Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2021. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 05 - 2021. 10. 05

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2021. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §- ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotott rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (V.4.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „kérelem mellé csatolni kell” szövegrész helyébe a „kérelemhez csatolni szükséges” szöveg és a „számlát.” szövegrész helyébe a „számlát. Ezt az igazolást a kézhezvételt követő hónap 20. napjáig kell leadni a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalban. A hulladékszállítási közszolgáltatási díjra vonatkozó támogatás kifizetése ugyanezen hónap 20. és 30. napja között történik.” szöveg lép.

2. § Ez a rendelet 2021. október 5-én lép hatályba.