Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2021. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 06

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2021. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §- ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotott rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § [1]

2. § Ez a rendelet 2021. október 5-én lép hatályba.


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.