Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X.5.) önkormányzati rendelete

a szociális rendeletről szóló 8/2021. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 07 - 2021. 10. 07

Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete

a szociális rendeletről szóló 8/2021. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és hatáskörében a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1); 26.§; 32.§ (3); 45.§ (1), bekezdésében (továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás, valamint Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 13.§ (1) bekezdés 8.a pontjában kapott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § [1]

2. § Ez a rendelet 2021. október 6-án lép hatályba, és 2021. október 7-én hatályát veszti.


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.