Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X.5.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3 /2020. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 06 - 2021. 10. 06

Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3 /2020. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sóstófalva község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Sóstófalva község Önkormányzata Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020(II.29..)önkormányzati rendelete 29. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sóstófalva község Önkormányzata az alábbi társulásoknak a tagja:)

  • „a) Hernádkak és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása,”

2. § Ez a rendelet 2021. október 6-án lép hatályba, és 2021. október 7-én hatályát veszti.