Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X.5.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3 /2020. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 07 - 2021. 10. 07

Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3 /2020. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sóstófalva község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el.

1. § [1]

2. § Ez a rendelet 2021. október 6-án lép hatályba, és 2021. október 7-én hatályát veszti.


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.