Becsehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Becsehely Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2012. (XII.20) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 16 - 2021. 10. 16

Becsehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Becsehely Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2012. (XII.20) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Becsehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 6.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 23.§. (6) bekezdés 6.pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § Ez a rendelet 2021. október 15-én lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. október 17. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.