Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X.4.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III. 03 .) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 05 - 2021. 10. 06

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III. 03 .) önkormányzati rendelet módosításáról

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III.03.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. október 6-án hatályát veszti.