Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 30

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerinti hatáskörében - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített alaptevékenysége a) költségvetési kiadási főösszege:104 413 e Ft b) költségvetési bevételi főösszege: 94 993 e Ft c) finanszírozási kiadása:747 e Ft d) finanszírozási bevétele:63 014 e Ft e )maradványa:52 847 e Ft (2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait – az 1-3 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellék­letben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg. (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi alaptevékenysége költségvetési maradványát 52 847 e Ft összegben a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (5) A képviselő-testület a költségvetés létszám-keretét az 5. melléklet szerint 7 fő teljes munkaidősként hagyja jóvá. (6) Tájékoztató mellékletek a 4. és 6. melléklet.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet


kép: /download/3497/resources/EJR_9647404-base64img.png

2. melléklet


kép: /download/3497/resources/EJR_9647409-base64img.png

3. melléklet


kép: /download/3497/resources/EJR_9647436-base64img.png

4. melléklet

kép: /download/3497/resources/EJR_9647443-base64img.png

5. melléklet


kép: /download/3497/resources/EJR_9647444-base64img.png

6. melléklet


kép: /download/3497/resources/EJR_9647445-base64img.png

7. melléklet


kép: /download/3497/resources/EJR_9647450-base64img.png

8. melléklet

kép: /download/3497/resources/EJR_9654908-base64img.png