Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 02- 2021. 10. 02

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Epöl község önkormányzat képviselő - testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92 §-ában, nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [1]

2. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet [2]


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.