Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2021. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről

Hatályos: 2021. 06. 15 - 2022. 01. 03

Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a 2021. évi munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről

Pécsudvard Község Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a polgármester, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény. 232. § (3). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselők munka - és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) kormányrendelet 13. § (1). bekezdésben foglaltakra figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra.

Az igazgatási szünet elrendelése, munkaszüneti nap megállapítása

2. § (1) A Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalban a 2021. évi igazgatási szünet:

a nyári időszakban: 2021. július 19-től 2021. augusztus 22-ig,

a téli időszakban: 2021. december 20-tól 2021. január 2-ig tart.

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart, azonban az ügyfélfogadás szünetel.

3. § A minden év július 1. napján esedékes Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nap a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és ügykezelő számára.

4. § A 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarend átcsoportosítás miatt az ügyfélfogadás a Hivatalban az alábbiak szerint alakul:

2021. december 10. (péntek) 8.00-12.00 – 13.00-16.00

2021. december 11. (szombat) ügyfélfogadás nincs, a hivatal zárva tart.

Záró rendelkezések

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. január 3. napján veszti hatályát.

Zsdrál Artúr polgármester

Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 2020. 06.14.

Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző