Gyöngyösoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelete

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet I. félévi módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 12

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelete

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet I. félévi módosításáról

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói határsörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) A Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetéséről szóló GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2021 (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének)

 • „a) mérlegfőösszegét 325 822 630 Ft-ban
 • b) folyó évi bevételeit 251 400 989 Ft-ban
 • c) folyó évi kiadásait 325 822 630 Ft-ban
 • d) folyó évi költségvetési hiányát 74 421 641 Ft-ban”

(határozza meg az 1. melléklet részletezése szerint.)

(2) A Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetéséről szóló GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2021 (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 2. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2. § (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi elemi költségvetésének)

 • „a) mérlegfőösszegét 288 421 394 Ft-ban
 • b) folyó évi bevételeit 219 339 989 Ft-ban
 • c) folyó évi kiadásait 288 421 394 Ft-ban
 • d) folyó évi költségvetési hiányát 69 081 405 Ft-ban”

(határozza meg az 1/A. melléklet részletezése szerint.)

(3) A Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetéséről szóló GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2021 (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 2. § (4) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2. § (4) A Képviselőtestület a Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ 2021. évi elemi költségvetésének)

 • „a) mérlegfőösszegét 94 126 913 Ft-ban
 • b) folyó évi bevételeit 88 786 677 Ft-ban
 • c) folyó évi kiadásait 94 126 913 Ft-ban
 • d) folyó évi költségvetési hiányát 5 340 236 Ft-ban”

(határozza meg az 1/B melléklet részletezése szerint)

2. § A Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetéséről szóló GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2021 (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2021 évi költségvetési hiány 74 421 641 Ft, amely tartalmazza a pénzmaradványt és az ÉRB bank felszámolásából eredő értékvesztéseket, az alábbiak szerint:

 • a) Működési célra 67 346 641 Ft,
 • b) Fejlesztési célra 7 075 000 Ft.”

3. § [1]

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

1. melléklet [2]

2. melléklet [3]

3. melléklet [4]


[1] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.