Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2013. (VII.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 09 - 2021. 10. 09

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2013. (VII.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hegymagas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet: Üzleti vagyon

ingatlan fekvése

nagysága (ha)

nagysága (m2)

HRSZ.

Ingatlan megnevezése

Ingatlan forgalomképessége

Tulajdoni hányad

BELTERÜLET

0

4448

3/5//

Beépítetlen.ter

FORGALOMKÉPES

1

1

BELTERÜLET

0

476

127///

Beéptetlen ter.

FORGALOMKÉPES

1

1

BELTERÜLET

0

723

163/2//

Beépítetlen ter.

FORGALOMKÉPES

1

1

BELTERÜLET

0

172

186///

Beépítetlen ter.

FORGALOMKÉPES

3

12

BELTERÜLET

0

253

199///

Beépítetlen ter.

FORGALOMKÉPES

8

16

BELTERÜLET

0

93

216///

Beépítetlen ter.

FORGALOMKÉPES

1

1

BELTERÜLET

0

633

220///

Beépítetlen ter

FORGALOMKÉPES

48

72

BELTERÜLET

0

92

229///

Beépítetlen ter.

FORGALOMKÉPES

48

72

BELTERÜLET

0

132

243///

Beépítetlen ter.

FORGALOMKÉPES

1

1

BELTERÜLET

0

119

255///

Beépítetlen ter.

FORGALOMKÉPES

1

1

BELTERÜLET

0

286

362///

Beépítetlen ter.

FORGALOMKÉPES

1

1

BELTERÜLET

0

246

70///

Lakóház, udvar

FORGALOMKÉPES

1

1

BELTERÜLET

0

1072

68///

Lakóház, udvar, gazd.ép.

FORGALOMKÉPES

1

1

BELTERÜLET

0

59

69///

"Elődeink háza"

FORGALOMKÉPES

1

1

BELTERÜLET

0

161

236///

Beépítetlen terület

FORGALOMKÉPES

1

1”

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet Forgalomképtelen vagyon

Az ingatlan fekvése

nagysága (ha)

nagysága (m2)

HRSZ.

Ingatlan megnevezése

Ingatlan forgalomképessége

Tulajdoni hányad

KÜLTERÜLET

0

967

017///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

2031

022///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

3831

026///

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

1

3180

029///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

6394

036///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

1

7833

038///

Kisapáti-Hegymagas összekötő út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1107

608///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

586

624///

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

969

634///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

4361

646///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

480

660///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

510

676///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1325

683///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

574

684/4//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1842

704///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1061

705///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1439

706/1//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

245

706/2//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

2042

719///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1125

722///

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

225

784/3//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1025

802/1//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

227

802/27//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

52

802/30//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

3028

805///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

5612

806///

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1141

807///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1923

814/2//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

318

841/2//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

326

842/7//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

384

842/11//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1201

873/1//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

732

873/2//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1191

913///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1162

914///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1826

921/5//

Vízmosás

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

907

922/10//

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

117

922/13//

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

531

928/1//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

317

929///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

2663

960///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

5225

974///

Sajáth.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

542

983/5//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

288

983/9//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

541

983/12//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

500

1006/13//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

408

1011///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

2322

1031///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

72

1044///

Sajáth.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

581

1049///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

339

1054/1//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

333

1054/11//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

208

1054/15//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

290

1054/20//

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1139

1114///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

225

1201///

Szőlő

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

958

1202///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

493

1226/2//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1142

1231///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

621

1305///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

505

1///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

4092

2///

Temető

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

869

10///

Táncsics u

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

3924

23///

Kossuth u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

979

51/1//

Petőfi u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

528

51/2//

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

1461

73/2//

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

275

74///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

891

111///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

976

164///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

400

254///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

880

272///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

376

313///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

2145

322///

József A.u.+buszváró

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

839

396/5//

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

325

397/15//

Közterület

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

960

397/17//

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

166

397/20//

Közterület

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

4641

397/22//

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

1815

13///

Kultúrház és udvar

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

714

314///

Községháza és udvar

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

0

///

Buszöböl

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

0

///

Kő-kereszt

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

0

///

Járda

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

0

///

Autóbuszvárók

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

0

///

Oroszlánszáj-kút

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

0

///

Közvilágítás

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

3641

011/39//

Szent György u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

0

///

035/19-es út aszfaltozása

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

0

///

Járda

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1”

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet Korlátozottan forgalomképes vagyon

Az ingatlan fekvése

nagysága (ha)

nagysága (m2)

HRSZ.

Ingatlan megnevezése

Ingatlan forgalomképessége

Tulajdoni hányad

KÜLTERÜLET

0

32

922/7//

Vízmű

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

5693

043/2//

Gyep

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

3

15

KÜLTERÜLET

0

5704

043/3//

Gyep

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

2

3

KÜLTERÜLET

0

5718

043/5//

Gyep

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

8531

043/12//

Gyep

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

4

12

KÜLTERÜLET

0

1947

043/16//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

3747

043/16//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

5603

043/18//

Gyep

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

2

3

KÜLTERÜLET

0

5709

043/18//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

2

3

KÜLTERÜLET

0

323

607///

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

691

647///

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

556

1050/1//

Gyep(legelő) és árok

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

185

1212///

Kert

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

423

1222///

Kert

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

9531

3/3//

Beépítetlen ter.

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

0

///

Faluház

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

705

011/24//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

901

011/30//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

901

011/37//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1752

011/38//

Erdő

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1579

011/52//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

809

013/31//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1065

013/32//

Közút

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

3400

011/2//

Szántó, községi mintatér

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

3400

011/3//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

287

238///

Beépítetlen ter. (szennyvízvez)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

365

245///

Beépítetlen ter. (szennyvízhez)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

1014

231///

Beépítetlen ter. (szennyvízhez)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

0

000000/000//

Szennyvízrendszer

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

60

100

BELTERÜLET

0

0

///

Ivóvízrendszer

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

2047

1538/15//

Kistérségi irodaház

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

33”