Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X.12.) önkormányzati rendelete

Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 15 - 2021. 10. 15

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete

Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014 (XI. 3.) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Gánt Község Önkormányzata és intézményének összevont 2021. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 663.386.260,- Ft-ban határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételét

 • a) működési költségvetési bevételét 473.160.882 Ft
  • aa) működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről 354.583.950 Ft
  • ab) közhatalmi bevételeket 82.460.000 Ft
  • ac) működési bevételeket 36.116.932 Ft
  • ad) működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft
 • b) felhalmozási költségvetési bevételét 107.211.557 Ft
  • ba) felhalmozásási célú támogatások ÁHT-on belülről 106.211.557 Ft
  • bb) felhalmozási bevételeket 1.000.000 Ft
  • bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft
 • c) finanszírozási bevételét 83.013.821 Ft
  • ca) központi, irányítószervi támogatását 34.713.000 Ft
  • cb) 2020. évi pénzmaradványát 48.300.821 Ft

  tárgyévi költségvetési kiadását

 • d) működési kiadásait 426.539.628 Ft
  • da) személyi juttatásokat 44.016.000 Ft
  • db) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót 6. 473.000 Ft
  • dc) dologi kiadások 293.471.349 Ft
  • dd) ellátottak pénzbeli juttatásait 1.168.000 Ft
  • de) egyéb működési célú támogatásokat 81.411.279 Ft
 • e) felhalmozási kiadásait 151.620.215 Ft
  • ea) beruházások 74.148.548 Ft
  • eb) felújításokat 70.297.765 Ft
  • ec) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 7.173.902 Ft
 • f) finanszírozási kiadásait 85.226.417 Ft
  • fa) központi, irányítószervi támogatását 34.713.000 Ft
  • fb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 1.447.757 Ft
  • fc) hitel, kölcsön törlesztés 49.065.660 Ft

  költségvetési hiányát

 • g) működési költségvetési többletét 46.621.254 Ft
 • h) felhalmozási költségvetési hiányát 44.408.658 Ft
 • i) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetését 1.447.757 Ft
 • j) hitel, kölcsön törlesztését 49.065.660 Ft

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását 48.300.821 Ft

 • k) 2020. évi tervezett pénzmaradványát 48.300.821 Ft

a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló forrását 0 Ft

összegben állapítja meg.

Gánt Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) és intézménye 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a képviselő-testület e rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal hagyja jóvá.”

2. § A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az Óvoda 2021. évi tartalékának összegét 6.913.188,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2021. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 1.315.802,- Ft-ban, a céltartalékok összegét 5.597.386,- Ft-ban határozza meg.”

3. § (1) A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 73.259.548,- Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait 70.297.765,- Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 7.173.902,- Ft-ban határozza meg.”

4. § (1) A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.