Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X.12.) önkormányzati rendelete

Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 16 - 2021. 10. 17

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete

Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014 (XI. 3.) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § [3]

3. § [4]

4. § [5]

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet [6]

2. melléklet [7]

3. melléklet [8]

4. melléklet [9]

5. melléklet [10]

6. melléklet [11]

7. melléklet [12]


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. október 17. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[6] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[7] A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[8] A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[9] A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[10] Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[11] A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[12] A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.