Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2021. (V. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 26 - 2021. 06. 26

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2021. (V. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról [1]

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.(1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2021. (V. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a kiegészül az alábbi, (4) bekezdéssel:„(4) A szünidei gyermekétkeztetést az Önkormányzat szolgáltatási szerződés útján biztosítja. A szolgáltató (448,8.-Ft + ÁFA, azaz, bruttó 570.-Ft/adag összegért biztosítja az ebédet a 2021. évben. A későbbiekben az adott évre vonatkozóan kerül megállapításra a fizetendő összeg.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. június 27. napjával.