Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X.13.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 14 - 2021. 10. 16

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében, valamint a 143. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kötegyán Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el:

1. § A Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (X.29.) önkormányzati rendelete Kötegyán Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (X.29.) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében, valamint a 143. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kötegyán Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el:”

2. § A Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (X.29.) önkormányzati rendelete Kötegyán Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (X.29.) önkormányzati rendelete 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az Önkormányzat telephelyei:

  • a) Ungvári Mihály Közösségi Tér és Könyvtár 5725 Kötegyán, Kossuth utca 48-50., hrsz.: 360,
  • b) Védőnői Szolgálat 5725 Kötegyán, Vasút utca 1., hrsz.: 639/1,
  • c) Biztos Kezdet Gyerekház 5725 Kötegyán, Kossuth utca 26., hrsz: 326.”

3. § A Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (X.29.) önkormányzati rendelete Kötegyán Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (X.29.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti a Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (X.29.) önkormányzati rendelete Kötegyán Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (X.29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése.

5. § Ez a rendelet 2021. október 14-én lép hatályba.