Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X.13.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 15 - 2021. 10. 16

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében, valamint a 143. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kötegyán Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § [3]

3. § [4]

4. § [5]

5. § Ez a rendelet 2021. október 14-én lép hatályba.

1. melléklet [6]


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. október 16. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[6] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.