Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (X.15.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról szóló 9/2017. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 17 - 2021. 10. 18

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról szóló 9/2017. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. § [2]

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. október 18. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.