Tarcal község képviselő testületének 11/2017 (V.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 25

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.törvény 13.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter állásfoglalásának ismeretében a következőket rendeli el

A rendelet egységes szerkezetben a 10/2012.(IV.26.) önkormányzati rendeletel.