Tarcal község képviselő testületének 2/2017 (II.02.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 18/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 03

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 43.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet egységes szerkezetben a 18/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelettel.