Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályozásáról szóló 9/2019 (XI.26.) és a az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 28 - 2021. 09. 29

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályozásáról szóló 9/2019 (XI.26.) és a az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajós Város Önkormányzata Képviselő -testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályozásáról szóló9/2019 (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (6) b/ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: "dönt a költségvetési tartaléknak 1 millió forint erejéig terjedő felhasználásáról,"

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 21. § (5) helyére az alábbi rendelkezés lép:"A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 1 millió forint összegéig, dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet."

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 23. § helyére az alábbi rendelkezés lép:"Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát, 1 millió forint összegéig, a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.