Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2021. 05. 29

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Mohora Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről a következőket rendeli el.

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

II. FEJEZET Mohora Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített kiadásai és bevételei

2. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített

 • a) kiadási főösszege 174 586 692 forint
 • b) bevételi főösszege 228 692 885 forint

1. Költségvetési kiadások és bevételek

3. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

 • a) működési kiadások 100 264 542 forint
  • aa) személyi juttatások 45 039 448 forint
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 220 458 forint
  • ac) dologi kiadások 33 789 926 forint
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 874 242 forint
  • ae) egyéb működési célú kiadások 6 340 468 forint
 • b) felhalmozási kiadások 71 746 910 forint
  • ba) beruházások 10 664 033 forint
  • bb) felújítások 61 082 877 forint
  • bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

4. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

 • a) működési bevételek 90 534 370 forint
  • aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 76 398 737 forint
  • ab) közhatalmi bevételek 9 703 401 forint
  • ac) működési bevételek 4 432 232 forint
  • ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
 • b) felhalmozási bevételek 60 948 317 forint
  • ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 60 948 317 forint
  • bb) felhalmozási bevételek 0 forint
  • bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

2. Finanszírozási kiadások és bevételek

5. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei

 • a) finanszírozási kiadások (K915 nélkül) 2 575 240 forint
  • aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 575 240 forint
  • ab) központi irányító szervi támogatás folyósítása 29 401 000 forint
 • b) finanszírozási bevételek (B816 nélkül) 77 210 198 forint
  • ba) maradvány igénybevétele 74 256 040 forint
  • bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 2 954 158 forint
  • bc) központi, irányító szervi támogatás 29 401 000 forint

3. Költségvetési egyenleg

6. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített költségvetési egyenlegét az 1. melléklet tartalmazza.

7. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített kiadásait kormányzati funkciónként a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2020. évi teljesített bevételeit kormányzati funkciónként a 3. melléklet tartalmazza.

9. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2020. évi maradványkimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

10. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2020. évi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

11. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2020. évi vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

12. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2020. évi eredménykimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

4. Foglalkoztatottak létszám adata

13. § (1) Mohora Község Önkormányzata összesített 2020. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatának teljesítése 11 fő, az alábbiak szerint

 • a) önkormányzat 4 fő
 • b) óvoda 7 fő

(2) Mohora Község Önkormányzata összesített 2020. évi közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatának teljesítése 3 fő, az alábbiak szerint

 • a) önkormányzat 3 fő
 • b) óvoda 0 fő

III. FEJEZET Mohora Község Önkormányzata 2020. évi teljesített kiadásai és bevételei

14. § Mohora Község Önkormányzata 2020. évi teljesített

 • a) kiadási főösszege 174 370 347 forint
 • b) bevételi főösszege 228 342 234 forint

5. Költségvetési kiadások és bevételek

15. § Mohora Község Önkormányzata 2020. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

 • a) működési kiadások 70 647 197 forint
  • aa) személyi juttatások 21 068 287 forint
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 268 911 forint
  • ac) dologi kiadások 32 095 289 forint
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 874 242 forint
  • ae) egyéb működési célú kiadások 6 340 468 forint
 • b) felhalmozási kiadások 71 746 910 forint
  • ba) beruházások 10 664 033 forint
  • bb) felújítások 61 082 877 forint
  • bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

16. § Mohora Község Önkormányzata 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

 • a) működési bevételek 90 534 369 forint
  • aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 76 398 737 forint
  • ab) közhatalmi bevételek 9 703 401 forint
  • ac) működési bevételek 4 432 231 forint
  • ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
 • b) felhalmozási bevételek 60 948 317 forint
  • ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 60 948 317 forint
  • bb) felhalmozási bevételek 0 forint
  • bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

6. Finanszírozási kiadások és bevételek

17. § Mohora Község Önkormányzata 2020. évi teljesített finanszírozási kiadásai és bevételei

 • a) finanszírozási kiadások 31 976 240 forint
  • aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 575 240 forint
  • ab) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 29 401 000 forint
 • b) finanszírozási bevételek 76 859 548 forint
  • ba) maradvány igénybevétele 73 905 390 forint
  • bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 2 954 158 forint

7. Költségvetési egyenleg

18. § Mohora Község Önkormányzata 2020. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 8. melléklet tartalmazza

8. Foglalkoztatottak létszám adata

19. § (1) Mohora Község Önkormányzata 2020. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatának teljesítése

 • a) éves átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 3 fő
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott zárólétszám 3 fő

(2) Mohora Község Önkormányzata 2020. évi közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma 3 fő.

IV. FEJEZET Zichy Márta Óvoda 2020. évi teljesített kiadásai és bevételei

20. § A Zichy Márta Óvoda 2020. évi teljesített

 • a) kiadási főösszege 29 617 345 forint
 • b) bevételi főösszege 29 751 651 forint

9. Költségvetési kiadások és bevételek

21. § A Zichy Márta Óvoda 2020. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

 • a) működési kiadások 29 617 345 forint
  • aa) személyi juttatások 23 971 161 forint
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 951 547 forint
  • ac) dologi kiadások 1 694 637 forint
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
  • ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint
 • b) felhalmozási kiadások 0 forint
  • ba) beruházások 0 forint
  • bb) felújítások 0 forint
  • bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

22. § A Zichy Márta Óvoda 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

 • a) működési bevételek 1 forint
  • aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
  • ab) közhatalmi bevételek 0 forint
  • ac) működési bevételek 1 forint
  • ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
 • b) felhalmozási bevételek 0 forint
  • ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
  • bb) felhalmozási bevételek 0 forint
  • bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

10. Finanszírozási kiadások és bevételek

23. § A Zichy Márta Óvoda 2020. évi teljesített finanszírozási bevételei

 • a) finanszírozási bevételek 29 751 650 forint
  • aa) maradvány igénybevétele 350 650 forint
  • ab) központi, irányító szervi támogatás 29 401 000 forint
 • b) finanszírozási kiadások 0 forint

11. Költségvetési egyenleg

24. § A Zichy Márta Óvoda 2020. évi teljesített költségvetési egyenlegét a 9. melléklet tartalmazza.

12. Foglalkoztatottak létszám adata

25. § A Zichy Márta Óvoda 2020. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatának teljesítése

 • a) éves átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 7 fő
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott zárólétszám 7 fő

V. FEJEZET Záró rendelkezések

26. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.