Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 17 - 2021. 10. 18

Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.17.

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) és a 35. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbiakat rendelem el:

1. §1

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. október 16-án lép hatályba.

(2) Az 1. § 2021. október 16-án 13 óra 53 perckor lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.