Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 22 - 2021. 10. 22

Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.22.

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének főösszegét 472.310.665 Ft összegben hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.9.) önkormányzati rendelet 1-8. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. október 22-én lép hatályba.

1. melléklet

1-8. melléklet