Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 02 - 2021. 11. 01

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.02.

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba, és 2021. november 2-án hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.