Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 02 - 2021. 11. 01

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.02.

Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (1) bekezdésében, a 151. § (2f) bekezdésében és a (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba, és 2021. november 2-án hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.