Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 02 - 2021. 11. 01

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.02.

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A §-ban kapott felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 7. pontjában, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba, és 2021. november 2-án hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.