Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a vásártartásról

Hatályos: 2021. 11. 02

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a vásártartásról

2021.11.02.

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete országos és helyi vásárt tart.

2. § (1) Az országos vásár helye Hortobágy 97/2, 98/1, 98/3, 99, 101, 103/4, 108/7 hrsz-ú ingatlanok. Az országos vásárok időpontját a tárgyévi rendezvénynaptár tartalmazza.

(2) A helyi vásár helye: 108/7 hrsz-ú ingatlan. A helyi vásár március 1. napjától november 1. napjáig tart.

3. §1

4. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

1

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.